517 666 511

Regulamin

Sprzedaż:

– Podane w sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT;

– Sklep  cannashockcbd.com/  prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet;

– Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów do oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych;

– Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru.

Zamówienia produktów gotowych:

– Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu;

– Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia;

– Realizacja zamówień płatnych przy odbiorze rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia i potwierdzenia drogą e-mailową;

– Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia pieniędzy opłacających zamówienie na konto sklepu;

– Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku;

–  Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT/Paragon;

– Każdy klient, który dokonał rejestracji, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich zamówień dokonanych w sklepie;

– Termin otrzymania przesyłki jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy;

– Zakupiony  towar  wraz  z  dokumentem sprzedaży  jest  wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

Odbiór zleceń/Koszty dostawy:

Termin dostawy zamówionego towaru ustalony z Kamikaze Produkcja jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego;

Dostawy realizowane są z siedziby firmy w Starachowicach;
Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:
– odbiór osobisty,
– przesyłka kurierska.

Istnieje możliwość wysyłki poza terytorium Polski po każdorazowym wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki;
W przypadku przesyłki do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej koszt tej usługi jest doliczany do zamówienia. Koszt ten jest ustalany przed zatwierdzeniem zamówienia. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność i stan przesyłki pod względem jej ewentualnego uszkodzenia podczas transportu i w razie stwierdzenia wad natychmiast zawiadomić firmę Kamikaze Produkcja, a reklamacje zgłaszać w pisemnej formie protokołu reklamacyjnego firmy kurierskiej w momencie odbioru towarów pod rygorem unieważnienia reklamacji.

Wymiany:

– Towary zakupione w sklepie  cannashockcbd.com/  podlegają wymianie;

– Wymiany można dokonać na towar znajdujący się aktualnie w ofercie sklepu;

– Przed wymianą towaru należy skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia czy towar znajduję się w ofercie;

– Zamiar wymiany należy zgłosić w formie mailowej w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki;

-Wymianie podlegają tylko produkty, które nie mają śladów użytkowania.

Zwroty:

– Każdy klient ma prawo na rezygnację z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych wyjątek stanowią towary na specjalne zamówienie (towary te nie podlegają zwrotowi). Zamiar dokonania zwrotu należy zgłosić w formie mailowej w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki;

– Sklep gwarantuje zwrot pieniędzy w przeciągu pięciu dni roboczych;

-Zwrotom podlegają tylko produkty, które nie mają śladów użytkowania;

– W przypadku gdy wymiana lub zwrot towaru na inny przedmiot spowodowana jest naszą pomyłka zwracamy wszystkie poniesione przez Państwa koszty związane 
z odesłaniem towaru.

ADRES NA KTÓRY NALEŻY WYSYŁAĆ TOWAR DO WYMIANY/ZWROTU:

CANNA SHOCK KRYSTIAN DĄBROWSKI

UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 19/13

27-200 STARACHOWICE

Reklamacje produktów:

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie jakichkolwiek niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Kamikaze Produkcja, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia;

W wypadku gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Kamikaze Produkcja zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów;

Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia;
Kamikaze Produkcja nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności firmy Kamikaze Produkcja;

– Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu objęte są gwarancją producenta.

– W przypadku kiedy otrzymany towar posiada wady techniczne lub wady produkcyjne, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru;

– Reklamacje rozpatrzone są najpóźniej w przeciągu czternastu dni roboczych;

– Uszkodzony towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeśli jest to możliwe, w innym przypadku sklep zaoferuje wymianę na inny produkt lub zwrot równowartości ceny towaru.

Polityka prywatności:

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania

z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów

i procesu rejestracji na Witrynie:

W przypadku osób fizycznych:

– nazwisko i imię

– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

– adres poczty elektronicznej,

– numer telefonu.

W przypadku firm:

– Nazwa firmy

– NIP

– Adres/adres do korespondencji

– adres poczty elektronicznej,

– numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z możliwości dokonania transakcji w Naszym sklepie internetowym;

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, bądź usuwania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

Postanowienia końcowe:

– Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są chronione;

– Wszyscy Klienci mają wgląd do swoich danych, a także możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia;

–  Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa;

– W sprawach nieuregulowanych regulaminem sklepu stosuje się stosowne przepisy prawne. Umowy cywilno-prawne zawierane za pomocą metod elektronicznych uregulowane są przepisami kodeksu cywilnego oraz (od 1 lipca 2000 r.) – przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z 2000  r. Nr 22, poz. 271). Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa 
w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.